ТОВ "ТБФК Кредо"

Незалежний постачальний електроенергії

Права і обов'язки

Споживач має право:

1) купувати електричну енергію для власного споживання;

2) змінювати електропостачальника на умовах, визначених цим Законом та правилами роздрібного ринку;

3) отримувати електричну енергію належної якості відповідно до умов договору та стандартам якості електричної енергії;

4) на компенсацію, застосовуваний в разі недотримання показників якості послуг електропостачання;

5) на відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання його контрагентами умов договорів, укладених на ринку електричної енергії;

6) на недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу;

7) на доступ до інформації про діяльність на ринку електричної енергії в порядку та обсягах, визначених правилами ринку і іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

8) представляти відповідному електропостачальника, оператору системи розподілу звернення, скарги та претензії, зокрема щодо якості електропостачання, про надання послуг з постачання електричної енергії та отримувати в установленому законодавством порядку мотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення електропостачальників причин скарги;

9) отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору поставки електричної енергії споживачу;

10) отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни в будь-яких умовах договору поставки електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення і в разі незгоди з запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальників в порядку, визначеному договором;

Енергопостачальник має право:

1) купувати і продавати електроенергію на ринку електричної енергії, здійснювати експорт-імпорт електричної енергії за вільними цінами;

2) вільно вибирати контрагента по двостороннім договором;

3) на своєчасне і в повному обсязі отримання коштів за продану електричну енергію та послуги з постачання електричної енергії відповідно до укладених договорів;

4) звертатися до оператора системи передачі або оператора системи розподілу по відключенню електроживлення споживача у випадках, визначених правилами роздрібного ринку, крім випадків поставки вразливим споживачам;

5) звертатися до оператора системи передачі або оператора системи розподілу по відновленню електроживлення споживачеві у випадках, визначених правилами роздрібного ринку;

6) на недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог кодексу системи передачі, кодексу системи розподілу;

7) доступу до інформації про діяльність на ринку електричної енергії в порядку та обсягах, визначених правилами ринку і іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

8) інші права, передбачені нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та договорами, укладеними ними на ринку електричної енергії.

енергопостачальник зобов'язаний:

1) дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

2) укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності на оптовому ринку електричної енергії, та відповідати умовам таких договорів;

3) надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, зокрема імпортованої і експортованої електроенергії, в порядку, визначеному правилами ринку;

4) складати добові графіки електричної енергії для епохи поставки відповідно до обсягів купленої та проданої електричної енергії та надавати їх оператору системи передачі відповідно до правил ринку;

5) виконувати акцептовані оператором системи передачі добові графіки електричної енергії;

6) нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, в разі невиконання ним акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії;

7) платити своєчасно і в повному обсязі за електроенергію, куплену на ринку електричної енергії та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

8) відкрити в установах одного з уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків відповідно до вимог цього Закону;

9) надавати в виставленому споживачу електричної енергії рахунки (або в додатках до нього) у формі та порядку, визначених Регулятором, інформацію:

а) частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним і / або виробленої на власних електроустановках за попередній рік;

б) посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки і т.д.) про вплив на навколишнє середовище, викликаний виробництвом електричної енергії всіма джерелами енергії з балансу електричної енергії, купленої ним за попередній рік. За електричної енергії, придбаної на ринку "на добу вперед" і / або внутрісуточних ринку, і / або балансує ринку і / або імпортованої, можуть застосовуватися зведені дані по балансу електричної енергії, що надаються відповідно оператором ринку, оператором системи передачі, імпортером;

в) адрес, телефонів, веб-сторінок для отримання інформації про надання звернень, скарг і претензій за якістю поставки електричної енергії і надання повідомлень про загрозу електробезпеки; 10) надавати споживачам в порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, дані про споживання ними електричної енергії;

11) надавати на запит споживача інформацію, необхідну для здійснення переходу споживача до іншого електропостачальника відповідно до правил роздрібного ринку;

12) надавати споживачеві остаточний рахунок не пізніше шести тижнів після зміни електропостачальника;

13) розглядати відповідно до порядку, визначеного Регулятором, звернення, скарги та претензії споживачів про надання послуг з постачання електричної енергії та надавати мотивовані відповіді;

14) надавати послуги з постачання електричної енергії споживачам з дотриманням встановлених показників якості послуг;

15) осуществлять возмещение (компенсацию) потребителю в случае несоблюдения электропоставщиков показателей качества услуг, определенных договором и Регулятором;

16) вести окремий облік витрат і доходів від здійснення діяльності з надання універсальних послуг, послуг постачальника "останньої надії" за державними регульованими цінами і за вільними цінами;

17) не пізніше ніж за 15 днів до початку здійснення діяльності з постачання електричної енергії оприлюднити на своєму веб-сайті правила роздрібного ринку;

18) надавати учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах і порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом системи розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

19)надавати Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ним функцій і повноважень, встановлених законодавством.

Енергопостачальник повинен в чіткий і прозорий спосіб інформувати своїх споживачів:

1) про вартість та умови надання послуг;

2) про методи оплати, які не повинні допускати дискримінації між споживачами. Системи попередньої оплати повинні бути справедливими і адекватно відображати прогнозне споживання;

3) про право споживачів безоплатно вибирати і змінювати електропостачальника;

4) про зміну будь-яких умовах договору поставки електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право споживача розірвати договір. Електропостачальників зобов'язані повідомляти споживачам в порядку, встановленому законом, ні про яке збільшення ціни і про їхнє право припинити дію договору, якщо вони не приймають нові умови.